Transporten

ALLMÄN INFO

För att vi på ett tryggt, säkert och lagligt sätt transportera våra hundar hela vägen från Spanien till Sverige så finns det många krav att uppfylla. Något vi är glada att kunna säga att vi gör!


Vårt fordon måste vara godkänt som djurtransport, detta görs via en inspektion av Jordbruksverket. Vi som förening måste även vara godkända som transportörer via Jordbruksverket, något man gör en specifik ansökan på. Föreningen måste vara registrerad i TRACES - även detta godkäns via Jordbruksverket och TRACES internationella databas.

Innan resan tar fart blir samtliga hundar avmaskade, vaccinerade, behandlade mot ohyra och en obligatorisk blodanalys görs hos veterinär. Allt för att utesluta eventuella sjukdomar. 


TRACES 


Något som är ganska nytt i många andra länder i Europa, men som vår förening använt sig av länge, är databasen TRACES.
Här registreras flytt av djur inom EU. Om hunden ska tas över av en ny ägare i ett annat land ska det framgå i hälsointyget från TRACES att hunden kommer från en registrerad anläggning/kennel och transporteras av en registrerad transportör. Dessa intyg är obligatoriska och utan dem importeras inte djuret lagligt.

Två dagar innan vi lämnar Spanien med hundarna körs samtliga till en TRACES-kennel där de ska stå i karantän under två dygn.
Hundarna blir där avmaskade, ID-nummer och pass kontrolleras av en registrerad veterinär och samma veterinär ser även över hundarnas dagshälsa. (Observera att detta inte är en veterinärbesiktning, utan en allmän kontroll av dagshälsan.)
Veterinären signerar och stämplar sedan hälsointyget när denne har kontrollerat att alla dokument är korrekta. 


Föreningen ansvarar för att kontakta vårt försäkringsbolag och kan där registrera samtliga hundar och får dem olycksfallsförsäkrade under resan + några dagar extra efter att de anlänt till Sverige.Dagen för avresa hämtas hundarna från TRACES kenneln och resan kan börja!


Vi ser också till att alla hundarna får några goda tuggben att hugga in på! Har vi valpar med i transporten får de alltid en handfull leksaker att slåss och underhålla sig med då vi vet att resan kan bli extra långtråkig för dem.

Väl i Sverige är det inte alltid transporten stannas av tullen. Detta är individuellt och beror på vilka fler fordon som reser med samma färja och hur mycket personal som finns på plats. Detta gäller samtliga transportfordon. Men transportörer med gods att förtulla MÅSTE åka via en specifik fil som passerar tullkontrollen och det är även där en potentiell kontroll senare görs.


Vid en kontroll går flera tullkontrollanter igenom fordonet, transportintyget från Jordbruksverket och man inspekterar noga TRACES-dokumentet med informationen om samtliga hundarna på transporten. Intyget som godkänner oss som transportör ska också finnas tillgängligt.RESAN


Alla hundarna placeras i godkända transportburar med en eller flera mjuka filtar som byts ut vid behov längs resans gång.
Märker vi att två hundar mår bra av varandras sällskap och känner sig tryggare är det fullt lovligt att placera dem i samma bur. Vilket kan vara en trygghet för den mer oroliga hunden. 


Länderna vi reser genom är Frankrike, Luxemburg, Tyskland och Danmark. Ibland har transporten även tagit färjan direkt från Tyskland till Sverige. Allt beror på tiden. 


Under resan görs flera stopp för att rasta och utfodra hundarna, samt se till att alla får vatten. Dessa stopp görs ofta på förplanerade platser som teamet vet är lugna och trygga för alla parter. 

Det kan hända att vissa hundar är lite för oroliga för att äta under stoppen, men dessa får vid behov mat och vatten i sin bur istället. Vi har också haft hundar som helt enkelt inte velat göra sina behov vid stoppen, något vi så klart inte kan tvinga fram. Istället håller vi ett extra öga på dem och ser till att byta filtar m.m om det skulle ske en olycka i buren.


Vi ser också till att alla hundarna får några goda tuggben att hugga in på! Har vi valpar med i transporten får dem alltid en handfull leksaker att slåss och underhålla sig med då vi vet att resan kan bli extra långtråkig för dem.

MÖTESPLATS


Vår första mötesplats är i Helsingborg, det andra och slutliga är i Linköping. Tid och plats meddelas alltid närmre inpå ankomstdagen, men vi försöker alltid mötas på en lugn plats med tillgång till grönområde där de nya ägarna kan rasta och lära känna sina nya familjemedlemmar. Vi har även en Facebookgrupp exklusivt för de adoptörer som använder sig utav plattformen. Där lägger vi upp uppdateringar under tiden i Spanien och hemresan!


Många kan tro att dessa resor är jobbiga och stressande för hundarna. Men majoriteten utav de hundar vi har kört hem till Sverige har varit lugna, tysta och glada och de är som mest glada när de får sätta tassarna på svensk mark och börja sina nya liv!


Det är också en trygghet för de som ansvarar för transporten att kunna ha ordentlig koll på alla hundarna, hur de mår och även få möjligheten att få deras tillit genom resans gång. Att ha en liten trygg punkt i en så pass ny värld betyder mycket för hundarna!


På mötesplatserna får vi sedan äran att ena adoptörerna med sina hundar. Något som alltid är lika speciellt, oavsett hur många gånger man har gjort det!


Vi går igenom viktiga punkter för vad man bör tänka på den första tiden och delar utt hundarnas EU-pass tillsammans med ett välkomstbrev. Det är sedan upp till det nya hemmet att registrera sin hund hos Jordbruksverket samma dag, samt ansvara för att försäkra hunden i sitt namn.