Då vi är en ideell förening som inte gör någon som helst egen finansiell vinning på det arbetet vi gör så är vi alltid beroende av stöd från allmänheten.


Utan detta stöd skulle vi inte ha möjlighet att kunna hjälpa våra shelter och hundar.

Vill du veta hur du kan hjälpa till? Här kommer några förslag. 

DONATIONER

Våra shelter är i stort behov av foder och andra tillbehör till sina hundar dagligen och vi ser till att packa med så mycket som möjligt med nästa team som reser ner till sheltret.

Vi får stor hjälp utav några större kedjor i Sverige som ofta donerar stora mängder bra foder, tuggben och leksaker.  Men vi samlar även in privata donationer från vem som än är villig att hjälpa till och ser till att det når sheltret med närmsta resa.


Utöver foder, tuggben och leksaker är sheltren även i stort behov utav fästingmedel, schampon/pälsvårdstillbehör, andra mediciner, plädar, hundtäcken, matskålar och bäddar m.m.


BLI SHELTERFADDER
ELLER FADDER TILL EN SPECIFIK HUND

JOURHEM

Det händer av och till att vi får en omplacering av en hund som finns i Sverige och vi kan då behöva tillitsfulla jourhem med kort varsel.

Som fosterhem står du för kostander för mat, medan föreningen står för försäkringen. 


Vi vill gärna att du har god hundvana från tidigare och att du har tid och tålamod för hunden att i sin egen takt vänja sig vid sin nya miljö. Positiv förstärkning är nyckeln och är du van vi just omplaceringshund sedan tidigare är det en bonus.

Man måste även vara beredd på att den kanske inte är rumsren, kan vara ensam hemma eller koppeltränd. Så att ha tid för att träna hunden på just detta är väldigt viktigt.

Man måste även vara beredd på att det kan ta flera månader innan vi hittar ett nytt hem åt hunden och dessutom ha möjlighet att ställa upp med kort varsel om vi skulle behöva omplacera en hund akut.

Låter detta intressant så skicka oss ett mail och berätta om dig själv, hur du bor, erfarenhet, vilken typ/storlek på hund du kan ta emot, finns andra djur/barn i hemmet och hur mycket ensamtid kommer hunden få?

Sheltret är som sagt alltid i behov utav finansiella donationer för att kunna ge hundarna mat, vård och omsorg. Utöver dagliga vardagsutgifter som foder, el, vatten städmaterial, fästingmedel m.m. Det finn även bofasta hundar som är i behov av medicin, Ibland finns ett behov av renovering/justering utav anläggningen,  Sheltret har utgifter för allmänna veterinärkostnader, hundskålar, bäddar, filtar och övrigt material som går åt på plats. 

Är oturen framme för någon av hundarna i sheltren händer det att vi ber om finansiellt stöd för att hjälpa dem betala eventuella veterinärkostnader, då vi vill försäkra oss om att de kan få hem hunden i bästa möjliga skick igen och utan några skulder.

Därför har vi gjort det möjligt för vem som än vill hjälpa att bli shelter- eller hundfadder där du som fadder får hjälpa till att stötta vårt shelter, eller en specifik hund, genom att skänka 200 kr i månaden.
Som tack får du ta del av bilder och andra uppdateringar utav sheltret/hunden och vad just dina pengar har gått till.


Alla donationer går oavkortat till sheltren och kommer att vara till stor hjälp med vad som kan tänkas behövas i sheltren eller till hunden just där och då. Men det ger dem också en chans att spara till en buffert som kan hjälpa dem vid verkliga nödsituationer.