För oss är det viktig att hundarna som kommer hem är friska individer.

Tyvärr kan några sjukdomar ligga latenta under en längre tid, det vill säga vissa arter av parasiter kan ta flera månader på sig att bilda antikroppar. Nedan kan du läsa om sjukdomar som kan vara bra att känna till.

Leishmania

Leishmania är en blodparasit som har hunden som huvudvärd. Det är en kronisk sjukdom som orsakas av en bakterie som sprids via sandmyggor. Eftersom det är sandmyggan som sprider smittan, och dessa inte kan leva i vårt skandinaviska klimat, föreligger det ytterst liten smittorisk i Sverige. I väldigt sällsynta fall kan sjukdomen smitta via indirekt kontakt med infekterat blod.


Symptomen på leishmania är många och ibland otydliga eftersom det beror på vilket organ som har angripits. Exempel på symptom är hudförändringar eller små sår runt ögon, nos eller mun, febertoppar, avmagring, rörelsestörningar och ett allmänt nedsatt immunförsvar. Infektionen kan till en början sitta i huden för att senare angripa inre organ.

Leishmania kan behandlas med läkemedlet Allopurinol (som finns att tillgå i Sverige), som bromsar sjukdomsutvecklingen. På så vis kan hunden i många fall leva ett normalt liv och livslängden påverkas inte nämnvärt.


Vi inom föreningen rekommenderar att vaccinera sin hund mot Leishmania om man planerar att resa till ett land där sjukdomen är aktiv.Alla hundar som är aktuella för adoption till Sverige testas för leishmania innan de reser från Spanien. Skulle hunden testa positivt är den inte längre aktuell för adoption.


Vi tar fortfarande vårt största ansvar när det gäller sjukdomen och strävar främst efter att skicka fullt friska hundar till nya hem.


Eftersom leishmania kan ligga latent hos en hund i flera år utan att visa utslag på något test kan vi aldrig säkert lova att en hund som förmedlas via oss inte kommer att utveckla sjukdomen månader, kanske år efter att den anlänt.

Hjärtmask

Parasiten hjärtmask sprids via ett antal olika arter av stickmyggor. Hjärtmask förekommer inte naturligt i Sverige, men är vanlig hos hund i flera Medelhavsländer. För att smittöverföring ska vara möjlig behövs en hög medeldygnstemperatur under flertalet dygn, vilket gör att smittspridning är osannolik i vårt kalla svenska klimat.


Symptom på hjärtmask är slöhet, hosta och avmagring. Hjärtmask kan orsaka stora störningar på hjärtat och hunden uppvisar då symptom på allvarligt hjärtfel. Det finns dessvärre ingen ofarlig behandling mot hjärtmask, utan risken finns alltid att behandlingen i sig kostar hunden livet. Maskarna kan nämligen täppa till blodkärl på vägen ut ur kroppen. Men i de fall då hunden är tillräckligt stabil och prognosen tillräckligt god sätts behandling in.


Infektion med hjärtmasken Dirofilaria immitis kan enkelt förebyggas med hjälp av mycket effektiva preparat som används regelbundet till hundar i länder där risk för smitta finns.


Hundar smittas av Dirofilaria immitis via myggor. Parasiten utvecklas i myggan så att spridning av smitta till andra hundar blir möjlig. Denna utveckling sker dock bara om medeldygnstemperaturen är tillräckligt hög under flera dagar. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta temperaturkrav, det vill säga infektionen skall i dagsläget inte kunna spridas via myggor i svensk natur och hundar kan därför inte infekteras i Sverige.